• Managementul unitatii
 • Catedra de limba și literatura română
 • Catedra de limbi moderne
 • Catedra de matematică
 • Catedra de științe
 • Catedra „Om și societate”
 • Catedra „Arte și tehnologii”
 • Catedra educație fizică și sport
 • Profesori pentru învățământul școlar – clasa pregătitoare
 • Profesori pentru învățământul școlar – clasa I
 • Profesori pentru învățământul școlar – clasa a II-a
 • Profesori pentru învățământul școlar – clasa a III-a
 • Profesori pentru învățământul școlar – clasa a IV-a
 • Personal didactic auxiliar
 • Personal medical
 • Personal nedidactic