ISTORIC

Şcoala Gimnazială „Ion Pillat” este situată în centrul oraşului, pe a treia terasă a râului Argeş, pe Intrarea Rahovei, Nr. 6.

Piteștiul, unul dintre cele mai vechi orașe ale tării Românești, este atestat pentru prima dată într-un document din 20 mai 1388 prin care domnitorul Mircea cel Bătrân dăruia, între altele, ctitoriei sale, mânăstirea Cozia “…o moară în hotarul Piteștilor”.

Urmele materiale descoperite pe teritoriul localității și în apropierea ei și mai apoi documentele scrise ne arată că aceasta a fost locuită din comuna primitivă pană astăzi fără întrerupere. Situat pe malul drept al râului Argeș, la o altitudine între 250-330 m, la întâlnirea apelor și dealurilor care coboară dinspre capitalele Țării Românești, Câmpulung și Curtea de Argeș, la întretăierea drumurilor comerciale care duc către cele patru zări , cu o climă temperat-continentală, Piteștiul a cunoscut o dezvoltare continuă, ajungând astăzi să se numere între cele mai mari orașe ale țării și cu personalitate distinctă.

După multe încercări, după căutări laborioase, azi se știe cu exactitate anul de atestare documentară a primei unități de învățământ care a stat la originea Școlii Gimnaziale „Ion Pillat” Pitești. Anul de înființare este 1873, iar școala se numea “Școala privată primară de băieți din curtea Bisericii Mavrodolu”. Atestarea documentară exactă a fost posibilă grație profesorului PAUL I. DICU, membru al Societății de Științe Istorice din România, care astfel a corectat o eroare ce s-ar fi impus cu timpul drept o certitudine.

În anul 2022 Școala Gimnazială „Ion Pillat” Pitești sărbătorește 149 de ani de activitate didactică neîntreruptă, integrată în evoluția generală a învățământului românesc din ultimele două secole.

În același an 2022 se împlinesc 149 de ani de la emiterea deciziei Ministerului Cultelor și Instrucțiunilor Publice, la 3 octombrie 1873, prin care autoriza deschiderea oficială a Școlii private primare de băieți din curtea bisericii Mavrodolu, precursoare a Școlii primare de băieți Nr.3 din Pitești.

La 1 noiembrie 2022 se împlinesc 139 de la înființarea Școlii Primare de Băieți Nr.3 din Pitești, ca unitate școlară publică subvenționată de stat, prin decizia ministerială din anul 1883, care prevedea trecerea Școlii private din curtea bisericii Mavrodolu, în subordinea Ministerului Cultelor si Instrucțiunilor Publice.

De asemenea, la 1 octombrie 2022 se împlinesc 131 ani de la înființarea de către Ministerul Cultelor si Instrucțiunilor Publice, în anul 1891, a Școlii Primare de Fete Nr.3 din Pitești, care a funcționat până la 1 septembrie 1948 când, prin crearea școlilor mixte elementare, a fost încorporată, ca instituție, în Școala elementară de 7 ani Nr.3 din Pitești.

În acest fel, actuala Școală Gimnazială „Ion Pillat” din Pitești a devenit succesoarea a trei unități de învățământ, începând cu anul 1873:

– Școala privată primară de băieți din curtea bisericii Mavrodolu (1873-1883);

– Școala primară de băieți nr.3 din Pitești (1883-1948);

– Școala primară de fete nr.3 din Pitești(1891-1948).

Fără pretenții și aroganță, cu modestie și muncă, școala noastră s-a înscris printre școlile din Pitești, de valoare; iar printre cele din țară se bucură de prestigiu. Un prestigiu câștigat prin muncă și dăruire, prin competență și sârguință. Copiii noștri, veniți din spațiul Piteștiului, dar și al teritoriului, modești și dornici de carte, au muncit și au reușit, foarte mulți dintre ei, să devină buni specialiști, apreciați in domeniile lor.

Ion Pillat – Patronul Spiritual al Școlii

Poet care a iubit cu patimă pământul natal, cele două sate, Florica – din Muntenia și Miorcani – din Moldova, fiind reperele de suflet ale pastelistului (precum erau Mirceștii pentru Alecsandri). Născut la București (unde a și murit), Pillat se poate mândri că prin tata e descendent dintr-o familie boierească veche din ținutul Falciu. Fiu al lui Ion N. Pillat. Mama sa Maria era fiica marelui bărbat de stat I. C. Brătianu (cel care l-a adus pe Carol I în România în 1866). În satul Florica-Muscel se află mormântul celebrului său bunic, unde copilul, venit în vacanță, ducea zilnic flori. Și tot în vacanțe, copilul călătorea tocmai la Miorcani, dincolo de Botoșani, pe malurile Prutului (moșie cumpărată de tatăl său in 1883). “Florica si Miorcanii – muntele, podgoria și stepa – iată doicile adevărate la care mi-am supt Muzele flămânde”. Mama sa Maria Pillat (Brătianu) îl născuse la București, în casa din Calea Dorobanților 6. Primii ani ai copilăriei îi petrece pe moșia bunicului, Florica, unde învață în particular întreaga școală primară. Liceul îl face la “Sf. Sava”, apoi mama își duce copii la Paris, pentru studii. Ion care purta prenumele bunicului și al tatălui, își ia licența în Litere și Drept.